The Famous – New Nepali Movie Teaser

Balami Entertainment Presents!
New Nepali Movie: THE FAMOUS

Double Love Story & a Family Drama.Releasing of November 4th, Kartik 19
Starring: Pramod Khadka, Suman Thapa, Sabina Karki, Suravi Jain Bista, Soniya GR
Cinematographer: Ashok Karki
Choreographer: Suresh Chaudhary, Sudhir Shrestha
Editor: Suresh Chaudhary
Action: Babu Balami
Music: Santosh Pragadh, Tanka Budhathoki
Production Controler: Basanta Kumar Lama
VFX/Animation: Madhukar Balami
Distributor: Shreeram Balaji Films
Co-producer: Pratima Balami
Produer: Anil Maharjan
Writer/Director: Sameer Balami

Comments